Obecní knihovna Lelekovice
Naposledy aktualizováno: 16.4.2019


Knihovna je otevřena:

každé  úterý od 14.00 – 18.00 hod. 

 

Obecní knihovna je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu 


Rok 2016

V knihovně je 8792 svazků knih, z toho 1866 knih pro děti. Knihovna odebírá pravidelně časopisy Čtyřlístek a Živá historie, díky darům našich čtenárů si můžete vypůjčit také časopis Interview, Epocha a jiné 


Rok 2014

V říjnu tohoto roku byl zprovozněn On-line katalog

V současné době probíhá výměna čtenářských průkazů. Nový průkaz do knihovny obdržíte zdarma při vaší nejbližší návštěvě knihovny. Staré (žluté) průkazky samozřejmě pro půjčování knih stále platí, ale s novou průkazkou budete moci využívat i službu Čtenářské konto a rezervovat si půjčené knihy.

 

Aktuálně je v knihovně 5710 svazků beletrie, 1325 svazků naučné literatury a 1764 knih pro děti  


 Rok  2011

 V tomto roce bylo registrováno 194 čtenářů, z toho 87 mladších 15 let. Při 195O návštěvách bylo půjčeno 7655 publikací (naučná pro dospělé 546,  beletrie 4183; naučná pro mládež115,  beletrie 1936; časopisů 875).

   Na zakoupení nových knih a časopisů (Čtyřlístek, Receptář, Paní domu) byla vynaložena částka 28725,-Kč.  Díky občanům, kteří nám věnují již přečtená periodika (ročník 2010, 2011)  je nabídka širší.

    K 31. prosinci 2011 má knihovna 8400 svazků (1476 - naučné; 6924 -  beletrie) .

V rámci aktualizace knihovního fondu  bylo vyřaženo 157 publikací. Jedná se o knihy velmi staré nebo poškozené. Značná část jich byla nahrazena identickými výtisky z darů občanů.

    Informace o nových knihách naleznou zájemci na  www.knihovnalelekovice.wz.cz , dále seznam bývá  umístěn ve vývěsní skřínce na budově obecního úřadu  a výstavka nových přírůstků knih  bývá vždy ve vitrině  umístěné v zádveří budovy.

     Pro žáky školy byly uskutečněny dvě besedy.  Pět podvečerních besed  nad knihami pro mládež připravily maminky dětí a knihovnice. Beseda   se spisovatelem Michalem Viewegem o knize Pohádky pro unavené rodiče měla velký ohlas.

   V rámci meziknihovních služeb bylo pro naše čtenáře z  MK Kuřim vypůjčeno 18 knih.

Naše knihovna využila možnosti vypůjček knih z výměnného fondu  knihovny v Kuřimi a ve třech souborech obohatila sortiment půjčovaných knih o 177 publikací.

       Těší nás, že naši knihovnu navštěvují i čtenáři od předškolního věku až po maturanty.

Srdečně vás zveme k nezávazné návštěvě naší knihovny!


Rok  2010

 

 

V roce 2010 si čtenáři vypůjčili 6792 knih. Z toho 3999 knih krásné literatury,

 557 naučné pro dospělé. Literatury pro mládež bylo půjčeno1336 kusů a naučné 80. Půjčovaly se také časopisy.

Celkové náklady na pořízení knihovního fondu včetně periodik 27 531,- Kč.

 Knihovna má   k 31. prosinci 2010    - 80210 svazků. Odebíráme časopisy  Čtyřlístek, Čtyřlístek  speciál,  Paní domu a Receptář. Díky občanům, kteří nám darují své již přečtené časopisy, je nabídka titulů rozšířena ( Marianne, Elle, Vlasta, Květy).

V knihovně je pro veřejnost bezplatně přístupný internet (úterý 14 - 18 hodin). letos využilo této služby pouze 36 občanů.

V  roce 2010 bylo registrováno 225 čtenářů, z toho 55 čtenářů do 15 let.

Pro žáky zdejší školy byly uspořádány tři besedy, dále v předvánoční době beseda s knihou Františka Kožíka "Svátky krásné hvězdy".

S novými knihami se můžete seznámit ve vývěsní skříňce nebo na výstavkách knih ve vitrině  umístěné ve vchodu do Obecního úřadu

      Je chvályhodné, jak mladé maminky pečují o rozšíření obzoru a slovní zásoby svých dětí tím, že s nimi přicházejí do knihavny a půjčují pro ně knihy. Z jejich ratolestí vyrostou určitě náruživí čtenáři a vzdělaní lidé.

     S potěšením zjišťujeme, že do naší knihovny nacházejí cestu i studenti a letos maturující, půjčují si beletrii, básně i dramata. Přejeme jim, aby úspěšně složili zkoušku dospělosti.

     Srdečně Vás  zveme na nezávaznou návštěvu naší knihovny 

 


 Rok 2009

V knihovně je čtenářům k dispozici  7927 svazků. Knihovnu pravidelně navštěvuje 207 čtenářů, z toho je 85 dětí do 15 let. Čtenáři si za rok 2009 vypůjčili 5088 knih a 371 časopisů.

V červnu byla dokončena automatizace knihovny. Nyní jsou všechny knihy a časopisy evidovány v počítači. V knihovně tak je k dispozici přesný elektronický katalog knih a během okamžiku zjistíme, zda máme knihu, kterou potřebujete. Začali jsme používat automatizovaný knihovnický systém  i pro evidenci výpůjček. Je možné rezervovat si knihu, která je půjčena jinému čtenáři.   


                                               

Rok 2008

V knihovně je ve volném výběru více než 7000 svazků knih. V uplynulém roce bylo zakoupeno 171 nových knih za 29 000,-Kč, včetně předplatného za časopisy (Čtyřlístek, Paní domu, Dům a zahrada). Dále bylo zapůjčeno 87 publikací z výměnného fondu Městské knihovny v Kuřimi.

V roce 2008 měla naše knihovna 253 registrovaných čtenářů, z toho
71 ve věku do patnácti let.
Čtenáři uskutečnili 1832 návštěv, vypůjčili si celkem 5525 publikací,
z toho krásné literatury pro dospělé 3276 knih
naučné literatury pro dospělé 583 knih
krásné literatury pro mládež 1369 knih
naučné literatury pro mládež 297 knih


Pro žáky zdejší školy byly uspořádány dvě besedy o knihách.


V knihovně je bezplatně přístupný internet.

Informace o nových knihách najdete také ve vývěsce OÚ.


Srdečně Vás zveme na nezávaznou návštěvu naší knihovny.